La darrera formació de l’Escola d’Estiu va finalitzar el passat mes d’octubre i ara que es disposa de tota la informació en relació a la valoració de l’alumnat es presenten de forma sintètica les dades més representatives.

Recordem que l’Escola d’Estiu és una activitat formativa intensiva i puntual destinada a les persones voluntàries de les entitats. És una activitat gratuïta per a les persones que hi assisteixen atès que el cost de la mateixa es cobreix per part de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Les formacions les imparteixen algunes de les escoles reconegudes en el Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya així com alguna altra entitat experta en alguns aspectes rellevants que, en resposta al Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat.

Seguidament es poden consultar les diferents dades relatives a l’Escola d’Estiu 2016.

Dades generals:

1. Distribució de les formacions segons tipologia i territori

2. Mitjana global de les formacions impartides en el marc de l’EEV’16

Dades desglossades per formacions:

3. Dades en relació als cursos presencials: avaluació mitjana dels diferents cursos

4. Dades en relació als tallers realitzats a Barcelona: avaluació mitjana dels diferents tallers