A un any just de la seva aprovació, la DGACC va presentar a la reunió del CAVC, un breu informe sobre l’estat de les mesures fetes públiques pel govern, les entitats i altres agents.

En un informe que volia fer el seguiment de l’evolució del PNAV 2014-2015,  la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària va recollir les dades principals que durant aquest any just de funcionament del PNAV han anat fent públiques tant les entitats i altres agents socials, com el propi govern a l’espai web del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat.

Actuacions compromeses per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

2014

8 actuacions: totes realitzades (1 al 2015)

5 BLOC 1 + 3 BLOC 2

2014-2015

15 actuacions: 11 realitzades/iniciades, 3 previstes 1 pendents valorar 2015

7 BLOC 1 + 8 BLOC 2

2015

21 actuacions: ( 9 realitzades/iniciades, 5 previstes, 7 pendents valorar)

12 BLOC 1 + 9 BLOC 2

 

Actuacions dutes a terme per altres agents i entitats:

1.   Administracions Públiques: 6  (5 món local; 1 món universitari)

2.   Actuacions d’entitats: 21 (dada actualitzada a 30 de juny).

A banda d’aquestes actuacions i també en relació al PNAV, en l’espai de Xarxanet dedicat al PNAV, s’han fet públics 18 materials elaborats per diverses entitats, que poden ser d’utilitat per a d’altres alhora d’abordar algun dels temes que planteja en PNAV 2014-2015.