El 17 de juny, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, lliurarà els Premis Compromís Democràtic en un acte al Palau de la Generalitat que també comptarà amb la participació del doctor en filosofia Jordi Pigem, que impartirà la conferència “Participar en la construcció d’una nova societat”.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals institueix el Premi Compromís Democràtic des del convenciment que un sistema democràtic és de qualitat quan garanteix l’exercici dels drets polítics, té un sistema electoral just i proporcionat, facilita la informació sobre les actuacions públiques, dóna compte dels seus resultats i posa a disposició de la ciutadania instruments i canals perquè contribueixi a la concreció de les accions dels poders públics.

Amb aquest Premi es volen reconèixer les bones pràctiques dels ens locals i del món associatiu a l’hora de cercar fórmules per capacitar i donar instruments a la ciutadania per tal que, amb informació i reflexió, es pugui sumar a les deliberacions que l’afecten, i així aconseguir que s’impliqui en les polítiques públiques.

El Premi té dues modalitats:
• projectes i accions desenvolupades pels ens locals catalans
• propostes generades per associacions o federacions d’associacions catalanes

La dotació del Premi Compromís Democràtic és d’un màxim de 4.000 euros per projecte en cadascuna de les dues modalitats.

En aquesta edició s’han rebut 36 sol·licituds. 18 corresponents a la modalitat d’ens locals i 18 a la d’entitats sense afany de lucre, amb característiques molt diverses, tant pel que fa al perfil com pel que fa als treballs presentats, fet que posa de manifest la riquesa i la pluralitat d’experiències que es desenvolupen a Catalunya per millorar la qualitat de la nostra democràcia.

Consulteu les candidatures rebudes

Les invitacions a l’acte són personalitzades. Per assistir a l’acte cal que envieu un correu a l’adreça agora.governacio@gencat.cat