L’acord culmina el procés participatiu iniciat fa un any i mig pel Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya ha donat el vistiplau sense cap vot en contra a la tramitació de l’avantprojecte de Llei de Foment de l’Associacionisme, en les properes setmanes, el Consell Executiu s’haurà de pronunciar sobre l’oportunitat d’aquesta iniciativa. L’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme pretén enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social sobre els seus valors i principis.

L’any 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va impulsar l’organització del III Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. En aquesta trobada es va demanar l’impuls de polítiques governamentals que enfortissin el sector, el dotessin d’eines i recursos per continuar la seva tasca i promoguessin els seus valors.

En aquest sentit l’avantprojecte de llei, sorgit d’un mandat de la Llei del Voluntariat de 2015, preveu que les mesures de foment beneficiïn –prioritàriament- les associacions, que són les entitats que, atesa la seva naturalesa i degut a circumstàncies històriques, són les més vulnerables. La norma també té com a objectiu regular la coordinació de les Administracions catalanes en el disseny i implementació de les seves accions de foment. Finalment, incorpora mecanismes de simplificació administrativa i fixa les bases de futures iniciatives legislatives en l’àmbit de la fiscalitat i el mecenatge de les entitats quant Catalunya disposi de les competències per aprovar-les.

L’acord adoptat pel Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya culmina un procés iniciat fa un any i mig amb les sessions territorials del III Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat, liderat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La tasca ha permès que les diferents sensibilitats i visions del món associatiu convergissin per construir, des del consens, les bases d’un futur instrument normatiu que ha de potenciar de manera decidida l’associacionisme a Catalunya.