El CAVC es suma al consens ampli de les escoles de formació en la proposta de reforma del PFVC que abordarà: nous formats i metodologies, formació per competències i més resposta a les necessitats del voluntariat.

En la reunió del passat 29 de juny, el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya va acordar per unanimitat tirar endavant la proposta de reforma que les escoles del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya havien fet arribar al CAVC, després de 4 mesos de treball conjunt amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

El procés de reforma del Pla de formació del voluntariat de Catalunya que es va iniciar a finals de febrer d’enguany, i que ha comptat amb la participació de les pròpies escoles de formació, experts formatius i del sector i els tècnics i direcció de la pròpia DGACC,  va concloure aquestes primeres quatre fases de treball amb l’elaboració d’un informe que va ser elevat al Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, a la reunió del passat 29 de juny, per acord majoritari de les escoles de formació.

L’intens treball realitzat entorn el PFVC i el debat amb escoles i experts han posat sobre la taula aspectes que fan molt aconsellable una reforma en profunditat del PFVC, després dels més de 20 anys d’existència,  i la necessitat de treballar de manera conjunta escoles i DGACC en un nou PFVC que impliqui també entitats, experts, i que es construeixi de manera participativa i gradual , sense deixar d’atendre la formació del sector.

Estar més a prop de les necessitats del voluntaris i voluntàries i de les entitats, impulsar nous formats i metodologies formatives, compartir i fer créixer coneixements, impulsar itineraris formatius i pensar en estructurar el pla per competències que cal que desenvolupi el voluntariat i disposar de recursos formatius en xarxa i en línia,  són algunes de les moltes aportacions genèriques o específiques que han sorgit al llarg del debat, i que es recullen en l’Informe sobre la reforma del Pla de formació del voluntariat de Catalunya validat abans d’ahir.

Per a més informació sobre el procés fet fins ara podeu consultar les documentacions següents:

1. Aportacions de les escoles

2. Resum d’aportacions dels experts