El passat 16 de desembre, al Palau de la Generalitat, el Govern va presentar els materials antiestigma de la salut mental per a administracions locals. La nota de premsa explica que aquests materials han estat elaborats per Obertament.org, organització nascuda el 2010, i impulsada pel Pacte Nacional de Salut Mental, una aliança d’entitats socials dedicades a la Salut Mental que té com a visió assolir una societat lliure de discriminacions on totes les persones, incloent-hi les que tenen algun problema de salut mental, puguin gaudir dels mateixos drets, deures i oportunitats.

Aquestes guies pretenen donar materials per treballar l’antiestigma en Salut mental, vehicular els diferents esforços existents en el territori i fomentar la participació i la col·laboració de les entitats locals involucrades. Les Guies es poden classificar en dos grans grups, segons si estan dissenyades per ser aplicades directament pels ens locals, o bé si han de ser posades a disposició des dels ens locals a les entitats territorials de salut mental o involucrades en la lluita contra l’estigma, i les taules locals de salut mental que estiguin desplegades al territori.

El paper de les entitats de voluntariat ha estat i continua sent, molt important en l’atenció a la salut mental. S’ha fet una gran feina promovent la solidaritat, respectant la dignitat de les persones i promovent la igualtat d’oportunitats de la persona, però cal ser conscients de que és un àmbit complex, ja que utilitzar les paraules adequades és primordial per parlar d’inclusió, reconeixement i respecte. Les paraules delimiten marcs mentals i un vocabulari acurat amplia mires i també comportaments, el que allibera de partir estigmes. Per la qual cosa us volem presentar alguns dels materials antiestigma que poden ser d’utilitat per a les entitats.

Guia de comunicació antiestigma

Com vas? Kit de sensibilització en salut mental

Guia per al disseny de projectes antiestigma amb metodologia TLC3

La notícia queda recollida en la roda de premsa del Departament de Presidència del passat 16 de desembre de 2022.