Formació en el TransparEnt

L’objectiu de la formació és ensenyar a utilitzar la plataforma TransparEnt, conèixer les seves funcionalitats i aplicar els indicadors i criteris del procediment d’autoavaluació per millorar les actuals pràctiques de transparència i comunicació de la teva entitat.

Dates
20 de setembre de 2017
10.00 – 13.00 h
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Passeig del Taulat, 266-270, Barcelona
Inscripció aquí

Què és TransparEnt?

TransparEnt és una eina de treball perquè les entitats puguin millorar la seva transparència i la qualitat de la seva informació. El procediment és útil a qualsevol mena d’organització, de qualsevol àmbit d’actuació o forma jurídica. A més a més, està dividit en diferents esglaons perquè cada organització, més gran o més petita, pugui fer servir l’eina en funció de les seves obligacions o necessitats.