Amb la voluntat que les entitats poguessin encarar de manera efectiva els diferents aspectes obligatoris de la Llei del voluntariat, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ha impulsat l’elaboració d’unes monografies que expliquen pedagògicament els drets i deures de la Llei.

Les monografies -que s’adrecen sobretot a entitats mitjanes i petites- a banda del compliment normatiu, aborden aspectes de millora, creixement i oportunitat i han estat elaborades per entitats del sector amb la participació de tècnics de la DGACC, i adaptades per l’Associació Lectura Fàcil.

El projecte dona resposta a algunes de les conclusions de l’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya 2018, que constata encara el desconeixement i dificultat d’adaptació a la Llei per part de les entitats i per tant posa de manifest el repte del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per impulsar el coneixement de la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme entre les entitats.

Monografies sobre la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme

Quines entitats poden tenir voluntariat? La Fundació Catalana de l’Esplai ha elaborat aquesta monografia i permet a les entitats rellegir la seva pròpia opció del voluntariat. També, explica què és el Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, els seus requisits i els seus avantatges.

Què cal tenir en compte per incorporar persones voluntàries a l’entitat? Aquesta monografia se centra en els aspectes relacionats amb la captació i selecció de persones voluntàries i el paper de les entitats en relació a aquests entre altres conceptes. L’entitat que ha elaborat la publicació és Creu Roja.

El pla de voluntariat i el pla de formació del voluntariat. Aquesta monografia, elaborada per la Fundació Pere Tarrés, se centra en el Pla de voluntariat i el Pla de formació. Configuren eines bàsiques de les entitats de voluntariat, i proposa mecanismes per desplegar-los i entendre la seva importància en el projecte de l’entitat.

Els drets i deures de les entitats amb programes de voluntariat. Aquesta monografia tracta els drets i deures de la persona voluntària i de l’entitat i el perquè i el com cal donar-hi resposta més enllà de l’obligació. La Federació Catalana de Voluntariat Social ha elaborat la monografia.

El full de compromís, les assegurances i el rescabalament de les despeses. Aquesta monografia explica les característiques, utilitats i obligatorietat del full de compromís i posa el focus sobre aquells aspectes que vinculen l’entitat amb una responsabilitat jurídica. L’entitat que ha elaborat la monografia és la Fundació Catalana de l’Esplai.

Convivència i relació entre el voluntariat i les persones contractades de l’entitat. L’Associació Casal dels Infants per a l’acció social als Barris ha redactat aquesta monografia que tracta sobre quins aspectes cal vetllar per a la bona relació de col·laboració en els projectes en els quals intervenen les persones voluntàries i el personal contractat de l’entitat.

Consulta les monografies

Podeu consultar les monografies sobre la llei del voluntariat en format electrònic a l’apartat de publicacions de voluntariat.gencat.cat

Si sou una entitat i voleu els exemplars, pròximament, podreu fer la vostra sol·licitud mitjançant un formulari.