El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) Horitzó 2021 és el resultat del treball conjunt entre la Generalitat i el món associatiu per a la consolidació del teixit associatiu i per al foment del voluntariat.

Procés d’elaboració del PNAV Horitzó 2021

El procés d’elaboració del Pla ha estat dut a terme per mitjà d’un procés  participatiu amb la col·laboració del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya en el marc de les sessions territorials i la cloenda del 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat celebrat l’any 2016.

Sessions territorials

El Pla va comptar amb la participació de centenars d’entitats de molts municipis de Catalunya que van debatre, aportar propostes i formular els reptes futurs del sector. En efecte, es van dur a terme sessions territorials a Lleida, Manresa, Igualada, Girona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Tortosa i Badalona.

Pots consultar els documents amb les conclusions resultants de les sessions territorials prèvies al 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat.

3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat

Tot aquest procés participatiu va concloure el mes de maig de 2016 al congrés que va tancar 4 mesos de debats i reflexions sobre el present i el futur de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya.

Les conclusions van esdevenir la base de les polítiques públiques que es preveuen en el Pla i s’estableixen les seves prioritats i els seus objectius en els seus àmbits d’acció i els seus programes estratègics. Tant és així, que els 17 objectius incorporats al PNAV veuen directament de les 28 conclusions del Congrés i tanca un procés obert fa més de tres anys.