Treball, Afers Socials i Famílies destina 25,7 milions d’euros al foment de l’associacionisme i el voluntariat durant el 2020

El Govern incrementa un 23% el pressupost destinat al foment de l’associacionisme i el voluntariat, al llarg de l’any 2020 per fer front a les necessitats del món associatiu provocades per la pandèmia

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) és l’instrument de planificació estratègica del Govern per a l’impuls i consolidació del teixit associatiu i per al foment del voluntariat

Les dades del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya 2020

El Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, agrupa associacions, fundacions, cooperatives i federacions de diversos àmbits d’actuació de tot Catalunya. Balanç 2020 Durant l’any 2020 el cens ha registrat un total de 35 entitats que es distribueixen en 24 associacions, 8 fundacions, 2 entitats religioses i […]