Saps com va néixer el PNAV Horitzó 2021?

El Govern aprova el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021 i la creació de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat.