A partir del dia 1 d’abril i fins el dia 20 del mateix mes, s’obre el període de sol·licitud de subvencions del Departament de Benestar Social i Família, per al 2015. La presentació de les sol·licituds es podrà fer únicament de forma electrònica.

El passat 16 de març es va publicar l’ORDRE BSF/44/2015, de 9 de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

I el dia 27 de març es va publicar la RESOLUCIÓ BSF/557/2015, de 24 de març, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l’exercici 2015.

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 1 al dia 20 d’abril, ambdós inclosos.

A l’edició del 2015 hi ha canvis pel que fa a la tramitació de les sol·licituds, que serà únicament electrònica. Per poder tramitar una sol·licitud de subvenció cal disposar de signatura digital.

Es pot consultar  tota la informació necessària per a poder fer la tramitació electrònica  a la web de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT)

Aquest 2015 es convoquen subvencions per a la realització d’activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat.

Les subvencions per a activitats són de caràcter anual, i els projectes tenen abast pluriennal, tal com s’indica a les bases.

Es continua mantenint com a prioritats aquelles activitats i projectes que donin resposta a ls mesures descrites en el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014 – 2015.

Per a més informació sobre les prioritats de PNAV establertes a les bases, podeu fer click aquí.

Si voleu consultar el document sencer del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat pel període 2014 – 2015 podeu consultar-lo aquí: PNAV 2014 – 2015