Ja està oberta la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.

El formulari de sol·licitud està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, al portal corporatiu del Canal Empresa i a l’extranet de les administracions públiques catalanes EACAT en el cas de les administracions locals i organismes o entitats que en depenguin. Un cop s’hagi emplenat, s’ha de presentar electrònicament amb la documentació que s’indica al mateix web.

La convocatòria ja està publicada al DOGC i el termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l’acompanyen, és des de les 9h del dia 4 de juliol fins a les 15h del dia 29 de juliol de 2022.

Les bases defineixen 6 línies de subvenció. D’entre les diferents línies de subvenció descrites en les bases, n’hi ha tres (les línies 2, 3 i 4) que, de manera específica, preveuen la possibilitat de finançar projectes d’entitats de voluntariat que actuen en l’àmbit de l’acció social i que desenvolupen projectes de voluntariat alineats amb la tipologia de serveis descrits.

Podeu consultar més informació sobre les línies en aquesta notícia.