A inicis de desembre es va presentar la Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics, que  concreta les obligacions de publicitat activa d’aquestes entitats.