La Llei 25/2015 de voluntariat i foment de l’associacionisme insta el Govern a elaborar un projecte de llei de foment de l’associacionisme.

És voluntat de la DGACC recollir l’opinió, les propostes i els suggeriments del propi sector sobre el contingut de la futura llei, a través d’un seguit de sessions participatives on es debati sobre com es poden millorar les polítiques públiques de foment i suport a l’assocacionisme.

Aquest procés participatiu, que es va inciar el mes d’abril i concluorà amb la sessió d’aquest proper 11 de juliol, ha aportat informació valuosa que complementa el debat territorial i conclusions del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat.

La sessió del proper dia 11 es planteja com una sessió final, oberta a totes les entitats que no han participat en aqustes debats específics sobre la futura llei, que vulguin manifestar la seva opinió sobre els aspectes que hauria de preveure una futura llei de foment de l’associacionisme, i pretén debatre sobre aspectes lligats, per exemple, al finançament de les entitats, al sistema de subvencions públiques,  la pressió fiscal suportada,  la construcció d’espais de participació i de reconeixement de les entitats, els recursos de suport, o acompanyament a l’abast del teixit associatiu, o els recursos formatius posats a la seva disposició, així com de qualsevol altra qüestió rellevant impulsada des dels governs per al foment de l’assocacionisme

És amb aquesta voluntat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de forma coordinada amb la resta de departaments de la Generalitat que tenen vinculació amb entitats, organitza aquesta sessió participativa per recollir la veu del sector.

La DGACC ha elaborat un document marc que conté els eixos temàtics de la norma que s’està construint, i que és el punt de partida pel debat, i de la guia sobre la que s’estructurarà el debat del proper dia 11 de juliol.

En aquesta fase en què es trobem és de vital importància poder comptar amb el màxim de participació del món associatiu perquè el resultat de les aportacions rebudes serà el punt de partida del primer esborrany de l’articulat.

La sessió, que és oberta a entitats sense ànim de lucre,  tindrà lloc de 16 a 18:30 h, a la sala de reunions de la segona planta de la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, situada al Passeig Taulat. 266 – 270, de Barcelona

Si voleu participar us heu d’inscriure a través d’aquest formulari.

Atès que es tracta d’una sessió de treball en què és important deixar espai al debat,  el grup no serà superior a 20 persones. Com que vol recollir el màxim nombre de veus, seria convenient que participés un representant per entitat.

Esperem comptar amb la vostra participació!