L’acció voluntària ocupa un paper clau en l’evolució de l’entorn social, la millora de les condicions de vida de les persones i la transformació social del país. El teixit associatiu i el voluntariat configuren una part imprescindible en el nostre dia a dia i el seu impacte és més que positiu i necessari.

La iniciativa individual de cada persona voluntària no només té una conseqüència sobre l’entorn, sinó que també la té sobre ella mateixa: la persona voluntària es forma, s’empodera, aprèn, creix, i per tant, es va transformant i va adquirint competències que s’incorporen a la seva trajectòria vital, capacitant-la per desenvolupar-se més i millor en relació a l’entorn i a les persones que l’envolten. A més, l’impacte d’aquesta “mobilització individual” és bidireccional, i per tant amplifica les conseqüències positives de l’acció voluntària.

El voluntariat, doncs, com d’altres actuacions personals, suposa un aprenentatge, i es converteix en una oportunitat per a la projecció de l’individu en altres espais i moments de la seva vida. És des d’aquesta visió que des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials, s’impulsa la creació d’aquest Catàleg i Diccionari de competències i meta-competències de l’acció voluntària.

Aquest document pretén, per primera vegada, agrupar, identificar, descriure i desenvolupar el conjunt de competències i meta-competències que es posen en joc a l’hora de desenvolupar l’acció voluntària o a l’hora de formar-se per a dur-la a terme. El Catàleg es converteix, per tant, en un producte clau per a posar en valor els aprenentatges i les capacitats pròpies de l’acció voluntària i de la seva formació, facilitant als diferents agents públics i privats la identificació i reconeixement de l’acció voluntària en clau competències i meta-competències, obrint nous camins de promoció i foment del voluntariat.