Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme

La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme regula el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

El 23 de juliol de 2015, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del voluntariat, primera normativa específica que regula l’acció voluntària a Catalunya. Fins a l’aprovació d’aquesta Llei, Catalunya només disposava de la Carta del Voluntariat, reconeguda pel Parlament de Catalunya el 29 de maig de 1996.

La Llei té per objectiu definir, reconèixer, protegir, regular i fomentar l’associacionisme i el voluntariat. Amb aquesta Llei es vol preservar el model català de voluntariat i reconèixer totes les accions dutes a terme per les entitats i les persones voluntàries.