Què és el Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC)?

El PFAVC és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció i als seus dirigents, que impulsa el Govern i compta amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el PFAVC representa una bona base i un bon recurs per a les entitats per elaborar els plans de formació del voluntariat i de les persones que els coordinen. El PFVAC el regula l’Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i se’n dona publicitat. Amb la supressió de l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL) i la creació de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, el Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat queda recollit com una de les línies de treball estratègic, tal com estableix l’article 15 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. El PFAVC estableix una proposta formativa que dona resposta a:

  • tots els voluntaris de Catalunya,
  • qualsevol nivell d’intervenció (tant dels voluntaris que exerceixen la tasca directa en els programes de l’entitat com dels voluntaris que fan tasques de gestió de l’entitat) i
  • tots els àmbits d’actuació,

La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el PFAVC representa una bona base i un bon recurs per a les entitats que els permet:

  • Definir itineraris de formació.
  • Establir espais de trobada i de coneixement mutu d’entitats i voluntaris.
  • Rendibilitzar la formació i optimitzar recursos.