Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

El Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC) constitueix un programa formatiu adreçat al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda.

El PFAVC exemplifica un treball col·laboratiu de naturalesa publico-privada entre el sector associatiu i l’administració pública, que reconeix les entitats i les escoles de formació  de voluntariat per donar resposta a les necessitats formatives del sector. En efecte, la diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el Pla representa una bona base i un bon recurs per a les entitats de voluntariat i associacions a l’hora d’elaborar el seu de pla de formació.

A més a més, és una de les línies de treball estratègic, tal com estableix l’article 15 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. El PFAVC estableix una proposta formativa que dona resposta a: totes les persones voluntàries de catalunya, qualsevol nivell d’intervenció i tots els àmbits d’actuació.

Preguntes freqüents

 • Quins cursos hi puc trobar?

  Hi pots trobar cursos tant adreçats a la millora de les competències dels i les voluntàries per a dur a terme els projectes en els quals participen i que són l’actuació principal l’entitat, com també aquells altres relacionats amb la gestió general i l’organització de l’entitat. Si voleu saber quins són els cursos que ja hi ha a l’agenda els podeu consultar a l’agenda de cursos.

 • Com s’organitza el catàleg del Pla de Formació?

  Pots trobar els cursos classificats en 12 grans categories que s’estableixen en relació amb els projectes d’intervenció i amb l’organització interna de l’entitat. L’objectiu és facilitar a les entitats i associacions la identificació de les formacions relacionades amb:

  • L’activitat concreta que desenvolupa l’entitat en raó de la seva finalitat.
  • La gestió dels diversos aspectes que conformen l’entitat i fan possible la seva acció.
  • Les competències personals que han de facilitar l’acció dels membres de l’entitat en l’exercici de la seva tasca.

  Les categories que actualment preveu el PFAVC són les següents:

  • Iniciació al voluntariat.
  • Actuacions comunitàries, educatives i de lleure.
  • Solidaritat internacional i mobilitat europea.
  • Gent gran.
  • Cura i promoció de la salut.
  • Persones migrades, ètnies i refugi.
  • Sostenibilitat i medi ambient.
  • Coordinació de voluntariat.
  • Economia i gestió de recursos.
  • Gestió general.
  • Comunicació, transparència i bon govern.
  • Recursos personals.

  Per a cada curs s’especifica: la modalitat, el nombre d’hores, els continguts, els destinataris, el sistema d’avaluació, les escoles que els imparteixen i les dades bàsiques per contactar-hi.

 • Quin finançament tenen els cursos del PFAVC?

  El PFAVC és una de les línies estratègiques de treball de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, ja que la formació és una peça clau per al voluntariat en relació amb la seva tasca i els projectes que desenvolupen les entitats en la millora dels processos. És en aquest sentit que, a fi d’abaratir els costos que la formació genera a les entitats i a les persones voluntàries, la Subdirecció General ddestina, anualment, una línia d’ajuts per als cursos del PFAVC que s’adreça a les escoles i les entitats de formació del Pla.

 • Com puc sol·licitar un curs?

  Si la teva entitat vol fer un curs del PFAVC que no està programat, o ho està fora de l’abast territorial de l’entitat, fes-nos arribar la teva petició, a fi que puguem estudiar-la. La DGACC pot finançar el curs parcialment, sempre que s’acompleixen uns mínims per a fer-la sostenible. Si vols organitzar un curs presencial o en línia per la teva entitat, adreça’ns la petició mitjançant el formulari següent.

 • Què és l’Aula virtual del Pla?

  L’Aula virtual recull tots els cursos en línia de l’oferta formativa de l’associacionisme i el voluntariat per fer possible l’accés a la formació a distància i atén als criteris de conciliació horària de la vida associativa.

  Les escoles que imparteixen formació virtual en el PFAVC són: la Fundació Pere TarrésFundesplai, la Federació Catalana de Voluntariat Social, l’Escola de l’Esplai de Girona, la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya i Colectic.

  Els cursos, que imparteixen les escoles a l’Aula virtual, segueixen la mateixa línia visual del catàleg de cursos del PFAVC.

  Actualment, l’Aula virtual incorpora noves usabilitats mitjançant la plataforma moodle amb la finalitat de millorar l’experiència formativa dels alumnes, i fa més visible l’oferta en línia del Pla de Formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.