Quins cursos i escoles formen part del PFAVC?

Amb la intenció que les entitats puguin conèixer tota l’oferta formativa d’associacionisme i voluntariat reconeguda en el PFAVC i la puguin utilitzar com un recurs més en la planificació de la formació dels seus voluntaris, el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat posa a l’abast de les entitats el Catàleg virtual del PFAVC. Coneix el catàleg de cursos del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

D’altra banda, la important tradició associativa catalana ha afavorit que la formació del voluntariat hagi estat un valor afegit, i això ha permès poder comptar des dels inicis del PFAVC amb una bona base d’escoles de formació qualificades i amb experiència provada en aquest àmbit. Si voleu consultar les escoles que actualment formen part del Pla, feu clic a Escoles del PFAVC. Coneix les escoles de formació del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Els diferents cursos que formen part del PFAVC els programen les escoles de manera contínua segons les demandes del sector i tenint en compte les èpoques en què és més necessari per a les entitats poder disposar d’una oferta formativa. Si voleu saber quins són els cursos que ja hi ha a l’agenda, els podeu consultar fent clic a l’agenda de cursos del PFAVC. Coneix l’agenda de cursos del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.