Com s’organitza el catàleg de cursos del PFAVC?

El catàleg recull tots els cursos que en formen part i n’especifica: la modalitat, el nombre d’hores, els continguts, els destinataris, el sistema d’avaluació, les escoles que els imparteixen i les dades bàsiques per contactar-hi.

Pots trobar els cursos classificats en 12 grans categories que s’estableixen en relació amb els projectes d’intervenció i amb l’organització interna de l’entitat. L’objectiu és facilitar a les entitats i associacions la identificació de les formacions relacionades amb:

 • L’activitat concreta que desenvolupa l’entitat en raó de la seva finalitat.
 • La gestió dels diversos aspectes que conformen l’entitat i fan possible la seva acció.
 • Les competències personals que han de facilitar l’acció dels membres de l’entitat en l’exercici de la seva tasca.

Les categories que actualment preveu el PFAVC són les següents:

 • Iniciació al voluntariat.
 • Actuacions comunitàries, educatives i de lleure.
 • Solidaritat internacional i mobilitat europea.
 • Gent gran.
 • Cura i promoció de la salut.
 • Persones migrades, ètnies i refugi.
 • Sostenibilitat i medi ambient.
 • Coordinació de voluntariat.
 • Economia i gestió de recursos.
 • Gestió general.
 • Comunicació, transparència i bon govern.
 • Recursos personals.