Aula virtual

L’Aula virtual recull tots els cursos en línia de l’oferta formativa de l’associacionisme i el voluntariat per fer possible l’accés a la formació a distància i atén als criteris de conciliació horària de la vida associativa.

Les escoles que imparteixen formació virtual en el PFAVC són: la Fundació Pere TarrésFundesplai, la Federació Catalana de Voluntariat Social, l’Escola de l’Esplai de Girona, la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya i Colectic.

Els cursos, que imparteixen les escoles a l’Aula virtual, segueixen la mateixa línia visual del catàleg de cursos del PFAVC.

Actualment, l’Aula virtual incorpora noves usabilitats mitjançant la plataforma moodle amb la finalitat de millorar l’experiència formativa dels alumnes, i fa més visible l’oferta en línia del Pla de Formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.