Quin finançament tenen els cursos del PFAVC?

El PFAVC és una de les línies estratègiques de treball de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, ja que la formació és una peça clau per al voluntariat en relació amb la seva tasca i els projectes que desenvolupen les entitats en la millora dels processos. És en aquest sentit que, a fi d’abaratir els costos que la formació genera a les entitats i a les persones voluntàries, la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat (SGCSV) destina, anualment, una línia d’ajuts per als cursos del PFAVC que s’adreça a les escoles i les entitats de formació del PFAVC.