Els itineraris estan construïts a partir de cursos del Pla que s’imparteixen de forma independent, i s’han plantejat amb un doble objectiu:

  • Assolir una major capacitació de la persona que es forma, endreçant la formació a partir de la més bàsica.
  • Oferir una proposta formativa estructurada que respongui a uns objectius alineats amb cada tema en concret i les tasques comporta (subitineraris específics).

Els itineraris es proposen en cinc grans temàtiques que estructuren les entitats de voluntariat i del sector associatiu.