Focalitzant la mirada en el sector, es proposen confeccionar itineraris per perfil associatiu; és a dir que la seva funció sigui la de facilitar la formació de les persones responsables de les grans àrees de l’entitat, a partir de la combinació d’itineraris temàtics i de cursos de formació.

En el cas d’entitats mitjanes petites on és habitual que diverses tasques recauen sobre una mateixa persona de l’entitat, es proposa un itinerari molt més simplificat que combina diferents cursos de formació.