Aquest itinerari ofereix una capacitació completa a les persones coordinadores de voluntariat, amb la suma de tres itineraris . branca de recursos humans: formació i gestió de persones i la gestió de projectes