En el cas d’entitats mitjanes petites, és habitual que diverses tasques recaiguin sobre una mateixa persona de l’entitat.

En aquest cas el fet és que, tot i que la mesura de l’entitat potser demani menys quantitat de coneixements, totes les àrees recauen habitualment sobre una mateixa persona. Això fa aconsellable que aquesta pugui accedir a una formació essencial que li permeti abordar aquesta globalitat.

Per això, en aquest cas, es proposa un itinerari molt més simplificat, que combina cursos de formació que permeten construir aquesta visió global.

Aquesta primera proposta de formacions es pot complementar, segons el tipus d’entitat amb formació més específica de voluntariat i la seva gestió i organització: