El Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya ha aprovat el pla d’acció 2019 del PNAV Horitzó 2021 que recull totes les actuacions que els diferents departaments de la Generalitat tenen previst executar durant aquest any.

El passat mes de maig, el Govern va aprovar el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021. L’aprovació d’aquest Pla representa una fita important en el marc de les polítiques públiques de Catalunya per a l’impuls i la consolidació d’un teixit associatiu i per al foment del voluntariat. Actualment hi ha a Catalunya més d’1,5 milions de persones vinculades al teixit associatiu i més de 500.000 persones voluntàries.

El Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (CAVC) i la Comissió Interdepartamental

El Consell és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, per l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat. A més a més, el Govern va donar el vistiplau a la creació de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat. Aquesta comissió té per objecte la coordinació entre els departaments de la Generalitat sobre les polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat.