Persones escoltant a un comunicador en una conferència

La Comunicació inclusiva és el conjunt de propostes d’ús, tant de text com d’imatges, que pretén que totes les persones se sentin igualment representades i que aquesta representació sigui digna.

Perquè tothom se senti tractat d’igual manera, la guia recull tota una sèrie d’exemples dins d’aquestes grans premisses:

  • Cal no fer servir el masculí genèric.
  • No utilitzar el llenguatge sexista ni edatista.
  • Evitar expressions LGTBI-fòbiques, racistes, classistes, capacitistes o estigmatitzadores.
  • Fer ús d’imatges no estereotipades.

La Generalitat de Catalunya ha editat una Guia de Comunicació Inclusiva, que esperem que us siguin d’utilitat!

També es va editar l’any 2021 la Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb diversitat funcional. Aquesta guia es va elaborar amb l’objectiu de fer un tractament de la diversitat funcional amb un llenguatge adequat, lliure d’estereotips i que empri la terminologia amb què les persones amb discapacitat se senten més identificades, per contribuir a donar-ne una imatge objectiva i a afavorir-ne la inclusió social.

Si esteu interessats, podeu ampliar aquesta informació amb altres guies des d’aquest enllaç, o consultar també la Guia de Comunicació Inclusiva de l’Associació Alba, entre altres guies realitzades per entitats.