Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), en col·laboració amb la Fundació La Marató de TV3, per tercer any consecutiu, posem en marxa un sistema d’inscripció per sorteig de les persones voluntàries a La Marató de TV3, que se celebrarà el 15 de desembre i es dedicarà a les malalties minoritàries.

Podeu fer la vostra preinscripció fins al 30 d’octubre a les 10 h, a través de la pàgina web marato.voluntariat.org. Cada persona només es pot preinscriure una sola vegada.

Funcionament del sistema d’inscripció com a voluntari a La Marató

Pas número 1: La Preinscripció

  • Obert el període de preinscripcions fins al 30 d’octubre a les 10 h, a través de la pàgina web marato.voluntariat.org. Cada persona només es pot preinscriure una sola vegada.
  • En el moment de la preinscripció es podrà escollir la seu i seleccionar la preferència de tasca i torn per ordre de prioritat.
  • En el moment de la preinscripció, el sistema assignarà de forma automàtica a cada persona un número que serà la referència per al sorteig posterior.
  • La via de comunicació amb les persones preinscrites serà el correu electrònic. 

Pas número 2: El Sorteig

Un cop finalitzat el termini de preinscripció es farà un sorteig públic que determinarà el número de tall a partir del qual s’assignaran les places entre les persones preinscrites, segons l’ordre i les preferències escollides.

Pas número 3: L’assignació de places

El sistema començarà a assignar places a partir de la persona que tingui el primer número del sorteig i continuarà amb la següent fins a arribar a adjudicar totes les places disponibles. 

Pas número 4: Acceptació de la plaça assignada

Una vegada el sistema hagi adjudicat una plaça, la persona rebrà un correu electrònic indicant la plaça assignada, que caldrà acceptar. El sol fet de rebre el correu electrònic notificant l’assignació d’una plaça no té validesa si no s’accepta la plaça en un termini de 72 hores.

Pas número 5: La Formació

Totes les persones amb la plaça adjudicada definitivament (una vegada acceptada) que vulguin participar com a voluntàries a La Marató de TV3 han de fer una formació prèvia. Aquesta formació es podrà realitzar via presencial o en línia, i garanteix que les persones voluntàries col·laborin de forma efectiva durant l’esdeveniment.

Per a més informació, visiteu l’apartat Sistema d’inscripció de persones voluntàries a La Marató de la web del voluntariat per a La Marató de TV3.