El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, ha obert la convocatòria del Premi Compromís Democràtic 2012 en relació amb les bones pràctiques dels ens locals i del món associatiu.

L’objectiu de la convocatòria és premiar i reconèixer les bones pràctiques dels ens locals i del món associatiu que ofereixen a la ciutadania instruments perquè obtinguin informació i puguin reflexionar sobre les deliberacions polítiques que l’afecten, i aconseguir així la seva implicació.

El premi té dues modalitats: la primera és per a projectes i accions desenvolupats pels ens locals catalans i, la segona, per a propostes generades per associacions o federació d’associacions catalanes. Es dota amb un premi de 4.000 euros com a màxim per projecte en cadascuna de les dues modalitats, i el termini per presentar les sol•licituds està obert i finalitza l’1 d’octubre de 2012.

Quant a l’avaluació de les candidatures presentades, es constituirà un jurat que, entre altres aspectes, tindrà en compte la innovació i creativitat del projecte, la seva sostenibilitat o la xarxa d’actors implicada en l’acció. Enguany, com a criteri prioritari, i atenent a la celebració de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional, es valoraran els projectes o les accions que fomentin la participació ciutadana de la gent gran o la solidaritat intergeneracional.

Aquesta actuació del Departament de Governació i Relacions Institucionals, s’inscriu de ple en les línies que dibuixa el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya i, juntament amb les formacions de participació per a entitats impulsades pel mateix Departament i el de Benestar Social i Família a través del Pla de formació del voluntariat de Catalunya , constitueix una oportunitat per posar al dia aquest tema.

Per a més informació sobre el Premi Compromís Democràtic 2012, feu clic aquí.