El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, ha convocat una nova edició del Premi Voluntariat. Enguany encetem la XXVIena edició que, en aquesta ocasió, premiarà aquells projectes la finalitat dels quals sigui, o bé la millora de l’impacte del voluntariat dins l’entitat i l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho, o bé la millora de l’impacte del voluntariat de l’entitat en la societat i de l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho.

En aquesta edició, com en l’edició 2016, podràs presentar la teva sol·licitud per via electrònica. Si la teva entitat presenta la documentació de forma electrònica hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça spav.tsf@gencat.cat amb l’enllaç corresponent a la transferència d’arxius feta mitjançant WeTransfer. No obstant això, també podràs presentar la sol·licitud presencialment.

Pots consultar tota la informació sobre la tramitació del Premi a la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i descarregar-te el formulari a l’espai de Tràmits del Departament.

Des del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat hem elaborat aquesta guia explicativa per facilitar-te la sol·licitud del Premi.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 5 de setembre de 2017 i finalitza el dia 4 d’octubre de 2017.