La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) convocarà a principis del mes de setembre la vint-i-quatrena edició del Premi Voluntariat. En aquesta edició el Premi s’emmarca en la millora de l’impacte del voluntariat.

Què és el Premi Voluntariat?

El Premi Voluntariat vol reconèixer socialment i institucional, les entitats que dediquen les seves activitats a la promoció dels valors cívics i d’enfortiment de la societat al nostre país.

Quines entitats es poden presentar?

Totes aquelles entitats que:

• Legalment constituïdes i sense afany de lucre
• Inscrites en el Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent.

Quin és el tema d’aquesta edició?

Les entitats interessades podran presentar els seus projectes la finalitat dels quals sigui, o bé la millora de l’impacte del voluntariat dins l’entitat i l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho, o bé la millora de l’impacte del voluntariat de l’entitat en la societat, i de l’establiment dels indicadors per a mesurar-ho.

A efectes del Premi, s’entén per impacte social aquells canvis positius, de millora, etc., que les entitats preveuen aconseguir amb les actuacions dissenyades. En aquest sentit es pot interpretar aquests impactes des de dos punts de vista:

• “Interns”: destinats a millorar, per exemple, el funcionament de l’entitat, entès àmpliament. És a dir, a l’optimització dels recursos humans dels que es dota l’entitat (persones voluntàries, personal contractat, equip directiu, etc.), la millora de la gestió, el disseny dels projectes sota un altre punt de vista, etc.
• “Externs”: destinats a la millora de les persones ateses, o de l’entorn social, el medi ambient, el patrimoni cultural, etc. Dit d’una altra manera: quins efectes s’esdevenen en l’entorn en el qual actua l’entitat, fruit de l’aplicació de l’activitat o projecte desenvolupat.

En aquesta edició es vol valorar com aquest impacte intern o extern es produeix o es potencia gràcies a l’actuació del voluntariat de l’entitat.

El formulari de sol·licitud estarà habilitat l’endemà de la convocatòria del Premi Voluntariat 2017 a través de: http://tramits.gencat.cat.

Dotació

El Premi Voluntariat 2017 de la Generalitat de Catalunya consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 10.000 euros.

Infografia del Premi Voluntariat 2017 (pdf).