El proper dia 21 d’octubre a les 12h a la Sala d’actes del Departament de Drets Socials tindrà lloc la presentació del Catàleg preliminar de les competències transversals de l’acció voluntària. Per assistir-hi cal inscripció prèvia.

El Catàleg és un document impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials que, per primera vegada, pretén agrupar, identificar, descriure i desenvolupar el conjunt de competències i meta-competències que es posen en joc a l’hora de desenvolupar l’acció voluntària o a l’hora de formar-se per a dur-la a terme.

La iniciativa individual de cada persona voluntària no només té una conseqüència sobre l’entorn, sinó que també la té sobre ella mateixa: la persona voluntària es forma, s’empodera, aprèn, creix, i per tant, es va transformant i va adquirint competències que s’incorporen a la seva trajectòria vital, capacitant-la per desenvolupar-se més i millor en relació a l’entorn i a les persones que l’envolten. A més, l’impacte d’aquesta “mobilització individual” és bidireccional, i per tant amplifica les conseqüències positives de l’acció voluntària.

El Catàleg és, per tant, un producte clau per a posar en valor els aprenentatges i les capacitats pròpies de l’acció voluntària i de la seva formació, facilitant als diferents agents públics i privats la identificació i reconeixement de l’acció voluntària en clau competències i meta-competències, obrint nous camins de promoció i foment del voluntariat.

Podeu consultar tota la informació sobre el Catàleg de Competències a l’espai web creat per aquest projecte