El divendres 21 d’octubre a les 12h, a la Sala d’actes del Departament de Drets Socials es va presentar el Catàleg preliminar i diccionari de competències i metacompetències transversals de l’acció voluntària.


El Catàleg és un document impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials que, per primera vegada, pretén agrupar, identificar, descriure i desenvolupar el conjunt de competències i metacompetències que es posen en joc a l’hora de desenvolupar l’acció voluntària o a l’hora de formar-se per a dur-la a terme i que vol reconèixer i visibilitzar el voluntariat com a font d’aprenentatge i escola de vida.


Davant d’una seixantena d’assistents, l’acte ha començat amb la benvinguda i emmarcament del Catàleg i del procés d’elaboració seguit des del seu inici fins la data de la presentació, així com les finalitats, objectius i potencialitats de l’eina, a càrrec del Sr. Marc Viñas, Subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat.


Seguidament, la Sra. Cris Bolívar, com a consultora d’Essential Institute –l’organització que ha acompanyat el procés tècnic de construcció de l’ein.- ha explicat el model de competències i metacompetències en el que es recolza el Catàleg, i algun exemple pràctic de les competències i metacompetències que es posen en joc en una acció voluntària concreta.

A continuació, la Sra. Eva Ribera, Cap del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat, ha presentat l’espai web creat per el projecte del Catàleg amb els diferents recursos posats a l’abast de les entitats així com el procés de participació que s’obre a partir del dia 21 d’octubre i fins al 30 de novembre d’enguany.

El Sr. Marc Viñas ha finalitzat la presentació demanant als assistents que animessin les persones voluntàries de les seves entitats a participar activament del procés de participació que tot just s’inicia, i ha tancat la intervenció presentant el calendari i el pla de suport i acompanyament que la DGACC dissenyarà i implementarà al llarg dels propers mesos per avançar cap als objectius del Catàleg

Més informació:

Nota de premsa