Proposta de resolució provisional de les subvencions per a entitats 2017

Amb data 21 de juliol, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet pública la Resolució provisional de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a entitats de l’àmbit de polítiques socials, per a l’exercici 2017.

Pots consultar la proposta de Resolució provisional al següent document (pdf) o a la carpeta electrònica de la teva entitat. Recorda que fins el 4 d’agost de 2017 pots:

  • Aportar documentació (si és necessari).
  • Reformular el projecte i el pressupost si l’import de la subvenció de la proposta és inferior d’acord amb les bases de l’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març.
  • Fer al·legacions a la proposta de resolució provisional.

És important que tinguis en compte que aquesta subvenció s’entén acceptada tàcitament si dins d’aquest termini, 4 d’agost de 2017, no s’ha presentat cap al·legació o desistiment.

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) destina en aquesta convocatòria 8.988.953,22 euros a finançar projectes d’entitats, amb un horitzó de 2 anys. Per anualitats, la dotació per al 2017 és de 4.312.502,79 euros, la de l’any vinent serà de 4.453.976,61 euros i el 2019 s’hi destinaran 222.473,82 euros.

Per imports, la quantitat principal es destina a projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social amb 4,7M€ i a projectes de forment i promoció de voluntariat amb 1,6 M€. Pel que fa a la nova línia d’enfortiment de l’associacionisme, l’import atorgat és de 1,3M€. També destaca l’aportació de 1M€ per als projectes de promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.

En aquest sentit, les línies de subvencions d’aquesta convocatòria són:

1. Programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, que realitzin associacions veïnals i entitats de gent gran vinculades a la xarxa d’equipaments cívics de la DGACC.
2. Programes de foment i promoció de voluntariat per a entitats censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya.
3. Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social, centrats en:

a. Projectes cívic-comunitaris.
b. Projectes de desenvolupament comunitari.
c. Projectes de lleure inclusiu.

4. Programes d’activitats i projectes per la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.
5. Projectes d’enfortiment de l’associacionisme, a través de projectes i actuacions de millora interna de les entitats.
6. Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, per a aquelles entitats reconegudes dins del Pla com a escoles de formació.

Aquestes línies de subvencions encaixen amb les conclusions del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat i amb la resta de plans estratègics de la DGACC.