El protocol estableix la col·laboració dels dos departaments de la Generalitat i la UAB per donar suport a les polítiques de transparència de les entitats sense afany de lucre i les administracions locals. Aquest protocol es desplegarà mitjançant convenis de col·laboració, en els quals es detallaran els projectes que s’elaboraran.

La transparència i l’accés a la informació són principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica de les administracions públiques.

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) fomenta actuacions per incrementar la transparència de les entitats sense ànim de lucre mitjançant la formació i els recursos i serveis com l’assessorament i acompanyament de les entitats en els seus processos de millora.

A més a més, la UAB ha impulsat dos projectes per implementar polítiques de transparència a les entitats i administracions locals: el programa Infoparticipa i la plataforma web TransparEnt.

La web TransparEnt posa a l’abast de les entitats una eina que els permet fer la diagnosi de la seva transparència i disposar d’indicacions per poder millorar-la i obtenir documents d’autoacreditació. La plataforma TransparEnt va ser finançada per la DGACC en el marc de les actuacions del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015.