A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats i s’estima que hi estan vinculades 510.000 persones voluntàries