Recomanacions per a l’adaptació de les administracions a la Llei del voluntariat

Aquestes recomanacions pretenen que les administracions públiques de Catalunya respectin i impulsin l’esperit de la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme en totes les seves actuacions i protegeixen el model català de voluntariat.

El document s’estructura en quatre parts:

  • La primera és una presentació sintètica del document.
  • La segona exposa els antecedents del document i de la Llei del voluntariat.
  • La tercera part recull el marc jurídic al qual s’han d’ajustar les pràctiques de les administracions públiques al voltant del voluntariat.
  • I la part final ofereix una sèrie de consideracions generals, propostes d’actuació a partir de la constatació de les bones pràctiques existents, i dóna resposta a les preguntes més freqüents de les administracions públiques.

Consulta el document complet aquí.

Aquest document ha estat elaborat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), en coordinació amb Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC).