S’han publicat al DOGC les noves bases reguladores del Premi Voluntariat. Aquest Premi va dirigit a les entitats censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya en el moment de la publicació de la convocatòria.

Tal com indiquen les bases, el projecte guanyador s’haurà de dur a terme al llarg de l’any següent de la publicacioió de la convocatòria.

Amb aquest Premi es vol reconèixer la tasca de les entitats de voluntariat i de les persones voluntàries que les integren. La convocatòria establirà per cada edició quina serà la temàtica dels projectes. D’aquesta manera es pretén impulsar i premiar aquells projectes que s’adaptin a les noves necessitats i reptes del sector.

Podeu consultar les bases reguladores en aquest enllaç.