El dijous 7 de març es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Decret 52/2024, de 5 de març, del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat, que dona compliment a la Llei 25/2015 del voluntariat i l’associacionisme.


El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya es va crear l’any 2010 com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, i, concretament, de l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i Voluntariat, i es va modificar l’any 2014.

Posteriorment, la Llei 25/2015 del voluntariat i l’associacionisme en modifica la composició i el defineix com un dels tres instruments estructurals amb què es dota el Govern per vertebrar i garantir el model de relació de l’Administració de la Generalitat amb el sector.