Punts de voluntariat

Els Punts de voluntariat local de Catalunya i la DGACC han elaborat una marca única que permet identificar a tots els ens locals que en formen part i unificar en una mateixa imatge les accions de difusió i promoció dels serveis que ofereixen els Punts de voluntariat a cada àmbit territorial.

Trobada dels Punts de voluntariat local de Catalunya

La DGACC recolza el rol dinamitzador del voluntariat dels municipis amb les trobades dels Punts Locals de Voluntariat per facilitar la feina dels ens locals i aconseguir un treball en xarxa per a la promoció del voluntariat i l’associacionisme.

El passat 3 de juliol va tenir lloc la 10a trobada dels Punts de voluntariat local de Catalunya a Balaguer. El grup de treball entre els punts de voluntariat local de Catalunya i la DGACC neix el 2014, arran de la necessitat de molts dels ens locals de disposar d’un espai compartit de treball i coneixement.

Vols formar part de les trobades?

Els punts informen dels recursos que poden fer servir les persones voluntàries i les entitats i faciliten el treball en xarxa entre els ens locals i les entitats. A més a més, els punts donen visibilitat a l’activitat voluntària i als projectes de les entitats.

Si sou un ens local que disposa d’un punt de voluntariat local i vols formar part del grup, pots contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica spav.tsf@gencat.cat