El Pla és una de les línies de treball estratègic de la DGACC, que reconeix les entitats i les escoles de formació associativa i de voluntariat per donar resposta a les necessitats formatives del sector.

El Pla tal com estableix l’article 15 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i exemplifica un treball col·laboratiu de naturalesa publico-privada entre el sector associatiu i l’administració pública.

La diversitat d’escoles del Pla, les seves especialitzacions i les modalitats de formació, permeten atendre els diferents àmbits i territoris del teixit associatiu del país.