Serveis d’assessorament i d’acompanyament

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives…) un conjunt de serveis d’assessorament i d’acompanyament per tal que les entitats disposin d’eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes.

Abans d’utilitzar un d’aquests serveis, pots consultar aquests recursos amb informació pràctica sobre aspectes rellevants i d’actualitat. Aquest recursos permeten resoldre dubtes relacionats amb la gestió de les entitats sense ànim de lucre.

Aquests serveis són duts a terme per entitats especialitzades del mateix sector associatiu i són gratuïts, eficients i de qualitat:

  • Serveis d’assessorament: les entitats poden realitzar les seves consultes puntuals per resoldre qüestions vinculades a aspectes jurídics, econòmics, fiscals. A més a més, aquests serveis d’atenció individualitzada permetran a les entitats resoldre qüestions específiques en el context d’emergència sanitària i aspectes puntuals relacionats amb el dia a dia de les entitats.
  • Serveis d’acompanyament: les entitats poden rebre suport i acompanyament en la gestió del voluntariat, la millora de la participació interna, la comunicació de l’entitat, la captació de fons, la planificació estratègica, la millora de les competències dels equips i la millora dels projectes d’intervenció. A més, atesa la situació de l’emergència sanitària actual, es posa a l’abast del teixit associatiu, un servei de suport de consultoria en línia des del servei d’acompanyament per tal d’adaptar el ritme normal de les entitats en aquests moments d’incertesa.