La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) un conjunt de serveis d’assessorament i d’acompanyament per tal que aquestes disposin d’eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes.

Abans d’utilitzar un d’aquests serveis, pots consultar els recursos a l’espai web Xarxanet.org. Els recursos faciliten l’accés a informacions que poden resoldre dubtes relacionats amb la gestió de les entitats sense ànim de lucre.

Aquests serveis són duts a terme per entitats especialitzades del mateix sector associatiu; són gratuïts, eficients i de qualitat, i n’hi ha de dues menes:

  • Serveis d’assessorament: les entitats poden realitzar les seves consultes puntuals per resoldre qüestions vinculades a aspectes jurídics, econòmics, comptables, informàtics, tecnològics o sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb la gestió i el funcionament de l’entitat en el seu dia a dia.
  • Serveis d’acompanyamentles entitats poden rebre suport i acompanyament en la gestió del voluntariat, la millora de la participació interna, la comunicació de l’entitat, la captació de fons, la planificació estratègica, la millora de les competències dels equips i la millora dels projectes d’intervenció.