Els serveis d’acompanyament tenen com a finalitat orientar les entitats en la millora de la seva gestió i que les seves accions tinguin més impacte social. L’acompanyament es basa en la metodologia PDCA: planificar què es vol fer per solucionar el problema triat, desenvolupar les accions necessàries per resoldre’l, comprovar els resultats i actuar per millorar el pla.

Es posa a l’abast del teixit associatiu els serveis d’acompanyament que es realitzen de manera íntegrament telemàtica.

A més a més, les entitats tenen a la seva disposició els serveis que oferim i un espai de recursos amb informació pràctica sobre aspectes rellevants i d’actualitat.  

Característiques dels serveis:

 • Els acompanyaments consten d’un mínim de dues sessions de treball i un màxim de cinc en funció del tipus del servei sol·licitat.
 • Cada sessió té una durada de dues hores.
 • Les sessions són preferentment telemàtiques.
 • Per accedir al servei d’acompanyament, has d’emplenar un breu formulari amb les dades de la teva entitat.
 • La teva entitat s’ha de comprometre per escrit a desplegar les accions i el calendari de treball consensuat.

Consulta els tipus d’acompanyaments

 • Suport per a la millora dels projectes d’intervenció

  Vols millorar les activitats i projectes de la teva entitat?

  T’ajudem a redefinir les accions que hi dueu a terme i a desenvolupar-ne de noves d’una forma viable i sostenible. Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats i donar suport en la definició, el desenvolupament i l’avaluació de les activitats i projectes de l’organització. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Detecció i justificació de les necessitats de forma objectiva.
  • Definició dels objectius, les activitats, la metodologia i el pla de treball.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
 • Suport a la millora de la gestió del voluntariat

  Pertanys a una entitat amb persones voluntàries i vols aprofitar tot el potencial d’aquestes persones?

  T’ajudem a definir l’estratègia de l’entitat pel que fa a la gestió i la coordinació dels voluntaris. Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en la definició de la raó de ser del voluntariat en el seu si, així com en el desenvolupament i la implementació d’accions que millorin la implicació i l’alineació d’aquestes persones amb l’organització. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Definició de la raó de ser del voluntariat a l’entitat.
  • Establiment del perfil i tasques.
  • Concreció del cicle de gestió.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Desenvolupament del projecte de voluntariat de l’entitat.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiments d’un itinerari formatiu.
 • Suport per a la millora de la comunicació

  Vols millorar la visibilitat de la teva entitat i de les accions que hi porteu a terme?

  T’ajudem a redefinir l’estratègia a seguir i els canals a utilitzar per tal de millorar la comunicació. Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en el desenvolupament i la implementació del pla de comunicació per tal de millorar la visibilitat, sensibilitzar la ciutadania i incrementar la base social. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Definició del mapa de públics.
  • Definició de l’estratègia comunicativa i dels canals de comunicació.
  • Desenvolupament del pla de comunicació.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
 • Suport per a la millora de la captació de fons i del finançament

  Vols millorar la captació de recursos de la teva entitat?

  T’ajudem a redefinir l’estratègia a seguir per garantir la realització de les vostres activitats o posar-ne en marxa de noves. Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en el desenvolupament i la implementació del pla de captació de fons per tal de garantir la sostenibilitat econòmica de l’organització. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Anàlisi dels punts forts i els febles envers la captació de fons.
  • Establiment de les accions i els canals per a la captació de fons.
  • Desenvolupament del pla de captació de fons.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
 • Suport per a la millora de la planificació estratègica

  Vols repensar l’entitat i analitzar quin hauria de ser el camí a seguir per tal de donar resposta a les vostres necessitats i a les necessitats de l’entorn?

  T’ajudem a replantejar l’estratègia a seguir i definir el vostre full de ruta per als propers anys. Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en la identificació de les necessitats i reptes a partir de l’entorn i la realitat organitzativa i en la definició dels objectius i les orientacions estratègiques per als propers anys. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Definició i identificació de les necessitats, els reptes i les fites de l’entitat a partir de l’entorn i la realitat organitzativa.
  • Revisió de la missió, la visió i els valors.
  • Definició dels objectius i les actuacions estratègiques.
  • Desenvolupament del pla estratègic.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
 • Suport per a la millora de les competències i la formació de l’equip

  Vols enfortir les capacitats de les persones que integren la teva entitat?

  T’ajudem a millorar-ne els coneixements i habilitats i a definir el pla formatiu. Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en la definició de les competències dels equips i en la posada en marxa d’accions per a la seva capacitació, per promoure la millora contínua en tots els seus àmbits. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Detecció de les necessitats formatives de l’equip.
  • Establiment de les accions i activitats a desenvolupar.
  • Elaboració de programes i accions formatives concretes.
  • Desenvolupament del pla de formació de l’entitat.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
 • Suport a la sostenibilitat de l’entitat

  La teva entitat es troba en un moment complicat i delicat i vols suport per poder mantenir les activitats que hi feu?

  T’ajudem a detectar els punts crítics i a posar en marxa accions per garantir la continuïtat i sostenibilitat de l’organització.
  Aquest suport personalitzat està adreçat a orientar a les entitats en la posada en marxa d’accions que permetin revertir la situació i que la iniciativa esdevingui viable i sostenible en el temps. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa sobre:
   • Estratègia organitzativa (missió, visió i valors, planificació i organització de l’entitat).
   • Persones (òrgans de govern, equip de treball, base social, funcions i comunicació interna).
   • Desenvolupament de l’activitat (activitats, recursos, seguiment i avaluació).
   • Gestió i sostenibilitat (obligacions jurídiques i fiscals, captació de fons, difusió externa i treball en xarxa).
   • Definició del pla de treball (accions a desenvolupar i calendari)
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.
 • Acompanyament en el canvi d’estratègia a conseqüència del COVID-19

  Atesa la situació de l’emergència sanitària actual, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa a l’abast del teixit associatiu, un servei de suport de consultoria en línia des del servei d’acompanyament per tal d’adaptar el ritme normal de les entitats en aquests moments d’incertesa.