Els serveis d’assessorament són serveis gratuïts i d’atenció individualitzada que permeten a les entitats resoldre els dubtes jurídics, econòmics i fiscals d’una manera àgil i personalitzada. Aquests serveis resolen aspectes puntuals relacionats amb el dia a dia de les entitats i també qüestions específiques en el context d’emergència sanitària actual.

El servei se sol·licita mitjançant el formulari de sol·licitud del servei d’assessorament jurídic i econòmic per a entitats privades sense ànim de lucre. Les sol·licituds es resolen en línia i en un termini màxim de 72 hores.

A més a més, les entitats tenen a la seva disposició els serveis que oferim i un espai de recursos amb informació pràctica sobre aspectes rellevants i d’actualitat.  

Assessorament jurídic

El servei d’assessorament jurídic ofereix suport en matèries de:

 • Situacions jurídiques: regularitzacions de les situacions legals, documentals i registrals d’acord amb les normatives vigents.
 • Constitució i dissolució d’associacions i fundacions.
 • Confecció, modificació o adaptació d’estatuts.
 • Confecció d’instàncies, certificats i contractes.
 • Dret tributari i fiscal.
 • Assessorament legal relatiu al voluntariat de l’entitat.
 • Assessorament laboral relatiu als treballadors i treballadores de l’entitat.
 • Assegurances que cal tenir.
 • Declaració d’utilitat pública.
 • Llei de protecció de dades personals (LOPD).

A més, també pots consultar l’apartat dels recursos jurídics.

Assessorament econòmic

El servei d’assessorament econòmic ofereix suport en matèries de:

 • Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, fer balanços i tancaments, elaborar el quadre d’amortitzacions, dur a terme la gestió del pressupost, de la tresoreria, etc.
 • Auditories i justificació de comptes: preparar-se per fer una auditoria, conèixer la documentació que cal aportar, etc.
 • Fiscalitat: conèixer les obligacions fiscals, les exempcions aplicables, la preparació de models tributaris; tributar i comptabilitzar les fonts de finançament, les subvencions, els patrocinis, etc.
 • Comptabilitat informatitzada: crear el pla de comptes, introduir assentaments, tancar l’exercici, fer extractes bancaris, etc.

També pots consultar l’apartat dels recursos econòmics.