Serveis d’acompanyament

Els serveis d’acompanyament tenen com a finalitat orientar les entitats en la millora de la seva gestió i que les seves accions tinguin més impacte social. L’acompanyament es basa en la metodologia PDCA (planificar què es vol fer per solucionar el problema triat, desenvolupar les accions necessàries per resoldre’l, comprovar els resultats i actuar corregint el pla o la manera de fer).
Característiques dels serveis:

  • Els acompanyaments consten d’un mínim de dues sessions de treball i un màxim de cinc en funció del tipus del servei sol·licitat.
  • Cada sessió té una durada de dues hores.
  • Les sessions són presencials a la seu de l’entitat que rep el servei i a la seu que el presta, també es poden fer a través d’Skype.
  • Per accedir al servei d’acompanyament, has d’emplenar un breu formulari amb les dades de la teva entitat.
  • La teva entitat s’ha de comprometre per escrit a desplegar les accions i el calendari de treball consensuat.

Els serveis d’acompanyament els realitza una entitat que ha estat adjudicatària d’un contracte a través d’un concurs públic promogut per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest és un servei promogut i impulsat per la DGACC a través de l’entitat Fundació Pere Tarrés.

Pots sol·licitar els serveis d’acompanyament escrivint un correu a spav.tsf@gencat.cat