Serveis d’acompanyament

Els serveis d’acompanyament tenen com a finalitat orientar les entitats en la millora de la seva gestió i que les seves accions tinguin més impacte social. L’acompanyament es basa en la metodologia PDCA (planificar què es vol fer per solucionar el problema triat, desenvolupar les accions necessàries per resoldre’l, comprovar els resultats i actuar corregint el pla o la manera de fer).
Característiques dels serveis:

  • Els acompanyaments consten d’un mínim de dues sessions de treball i un màxim de cinc en funció del tipus del servei sol·licitat.
  • Cada sessió té una durada de dues hores.
  • Les sessions són presencials a la seu de l’entitat que presta el servei (Barcelona) o a través d’Skype. També hi ha la possibilitat de fer algunes sessions a la seu de l’entitat, tot en funció de les seves necessitats.
  • Per accedir al servei d’acompanyament, has d’emplenar un breu formulari amb les dades de la teva entitat.
  • La teva entitat s’ha de comprometre per escrit a desplegar les accions i el calendari de treball consensuat.

Els serveis d’acompanyament els realitza una entitat que ha estat adjudicatària d’un contracte a través d’un concurs públic promogut per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest és un servei promogut i impulsat per la DGACC a través de l’entitat Fundació Pere Tarrés.