Suport per a la millora dels processos d’avaluació

Vols millorar la qualitat dels projectes o la gestió i no saps per on començar? T’ajudem a incorporar la cultura avaluativa a la teva entitat, per tal que la teva iniciativa millori el seu impacte, eficiència i implementació.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar a les persones i donar-les suport en la millora avaluativa, detecció de necessitats i elaboració d’eines de seguiment i avaluació per millorar la gestió d’entitats no lucratives. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Definició dels objectius, les activitats, la metodologia i el pla de treball.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació per productes.
  • Elaboració d’eines d’avaluació i seguiment.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.