Suport per a la millora del treball en xarxa

Vols millorar l’impacte i pertinença de les vostres accions? El treball en xarxa és la millor proposta, i nosaltres t’ajudem a posar en marxa accions per conèixer i afavorir la participació dels diferents espais i plataformes el sector.
Aquest servei personalitzat està adreçat a orientar les entitats en la definició del seu model de treball en xarxa i en el desenvolupament d’accions que fomentin la participació externa, l’aprenentatge dels equips i la coordinació amb el teixit associatiu.
Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

  • Diagnosi organitzativa.
  • Definició del model de participació externa i treball en xarxa de l’entitat.
  • Definició d’espais i mecanismes de comunicació – participació.
  • Incorporació del treball en xarxa a les dinàmiques de l’entitat.
  • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
  • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu..