Suport per a la sostenibilitat de l’entitat

La teva entitat es troba en un moment complicat i delicat i vols suport per poder mantenir les activitats que hi feu? T’ajudem a detectar els punts crítics i a posar en marxa accions per garantir la continuïtat i sostenibilitat de l’organització.
Aquest suport personalitzat està adreçat a orientar a les entitats en la posada en marxa d’accions que permetin revertir la situació i que la iniciativa esdevingui viable i sostenible en el temps. Els continguts que es treballen en aquests acompanyaments són els següents:

 • Diagnosi organitzativa sobre:
  • Estratègia organitzativa (missió, visió i valors, planificació i organització de l’entitat).
  • Persones (òrgans de govern, equip de treball, base social, funcions i comunicació interna).
  • Desenvolupament de l’activitat (activitats, recursos, seguiment i avaluació).
  • Gestió i sostenibilitat (obligacions jurídiques i fiscals, captació de fons, difusió externa i treball en xarxa).
  • Definició del pla de treball (accions a desenvolupar i calendari)
 • Definició del sistema de seguiment i avaluació.
 • Detecció de les necessitats formatives i establiment d’un itinerari formatiu.